Service
Winkelwagen

Privacy verklaring


Via deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van jouw persoonsgegevens als (potentiële) klant van The Retro Family en bezoeker van onze website. Hierbij is The Retro Family B.V., gevestigd aan de Beechavenue 12, 1119PT Schiphol-Rijk, verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Je privacy is voor The Retro Family van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes en in lijn met de wet gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.theretrofamily.nl doen met jouw persoonsgegevens en waarom.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met The Retro Family via info@theretrofamily.nl.
The Retro Family is een groepsmaatschappij van E-Com2 Group B.V. (E-Com2 Group).

Jouw persoonsgegevens

In het kader van onze webshop verzamelen en gebruiken we bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je online een product bestelt, zodat we je bestelling en aankoop te kunnen verwerken in onze administratie, het door jou gekochte product te kunnen leveren, en je te informeren over de voortgang van je bestelling. Ook verwerken we jouw gegevens als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrieven, of ter verbetering van onze website.
Deze verwerkingen baseren wij op één (of meer) van de volgende wettelijke grondslagen:
 • Uw toestemming daartoe;
 • Om een overeenkomst met u uit te voeren, bijvoorbeeld om de door uw bestelling te verwerken en deze te leveren;
 • Indien de verwerking nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of van een andere partij), bijvoorbeeld in het kader van onze klantenservice of het verbeteren van onze website of producten;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Welke gegevens we gebruiken of nodig hebben, is afhankelijk van het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Online bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Zo hebben we jouw naam en contactgegevens, adresgegevens en betaalgegevens nodig om jouw bestelling te verwerken, om betalingstransacties af te kunnen handelen, je te informeren over de voortgang van jouw bestelling en de producten te (laten) leveren. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. In het geval van een iDeal betaling ontvangen wij uw IBAN en ten naamstelling. In het geval van een creditcard betaling ontvangen wij alleen een ten naamstelling. Deze gegevens verwerken wij ter uitvoering van de overeenkomst die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
Tenzij je aangeeft daar bezwaar tegen te hebben, zullen we je e-mailadres ook gebruiken om je per e-mail informatie, acties en aanbiedingen van soortgelijke producten toe te sturen. Deze verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen als bedrijf.

 • Je account
Voor het aanmaken van een account vragen wij je jouw naam en e-mailadres te verstrekken. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. In dit account kun je vervolgens je aflever- en factuuradres en andere contactgegevens opslaan zodat je deze niet bij iedere bestelling opnieuw in hoeft te vullen. Via dit account kun je ook een overzicht van je bestellingen (inclusief verzendstatus) en je aankoopgeschiedenis inzien, en je voorkeuren voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven en promoties regelen. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft of je toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens intrekt.
Je kunt via je account jouw informatie aanpassen of aanvullen wanneer je dat wilt.

 • Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.
Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

 • Reclame en Nieuwsbrief
Je kunt je via onze website abonneren op onze nieuwsbrief door jouw naam en e-mailadres achter te laten. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Wij willen jou ook graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij bijvoorbeeld per e-mail
Indien je daarvoor kiest, ben je tevens ingeschreven voor nieuwsbrieven en andere mailings van andere bedrijven van E-Com2 Group, zoals VoucherVandaag, De Huisdiersuper, Fashionforless en Deal Trading International waaronder gordijnen.deals, zitzakken.deals en handdoeken.deals
Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming daartoe toegevoegd aan de lijst van abonnees, tenzij je al eerder iets van ons hebt gekocht. In dat geval beschikken wij over gerechtvaardigde belangen om je e-mails en reclame te sturen over soortgelijke producten. Deze gegevens worden bewaard totdat je je toestemming intrekt of bezwaar maakt, dus zodra je het abonnement opzegt of je afmeldt voor de ontvangst van deze mails. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens enkel is gebaseerd op jouw toestemming daartoe, zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra je deze toestemming intrekt.
Indien je jouw account wilt opzeggen, vragen we je contact op te nemen met onze klantenservice. Na opzegging van dit account verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen en andere boekhoudkundige informatie gedurende zeven jaar te bewaren.

Verstrekken aan derden

We delen uw persoonsgegevens in sommige gevallen met derden, zoals leveranciers van producten en diensten, betalingsproviders, vervoerspartners en hosting/email partners. We delen uw gegevens in de volgende gevallen:
 • Voor zover nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren, en dus onze diensten te verlenen en onze leveringen uit te voeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het doorgeven van uw afleveradres aan onze vervoerspartners en/of leveranciers, of uw betaalgegevens aan betalingsaanbieders om uw bestelling en betaling te verwerken;
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen, bijvoorbeeld indien u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrieven of actiemailings en wij voor het versturen van deze mailings gebruik maken van een e-mailpartner;
 • Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Als wij daartoe worden verzocht in het kader van rechtshandhaving of door een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren of om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wanneer u bijvoorbeeld niet binnen de afgesproken termijn hebt betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau of juridisch adviseur delen. Ook kunnen we uw gegevens delen met onze marketingdiensten zoals E-com2 Group delen om u marketinginhoud van de andere bedrijven van Ecom2 Group toe te sturen;
 • In geval van een (voorgenomen) fusie, overname of reorganisatie van ons bedrijf of verkoop van een (deel van) onze activa;
Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de AVG, of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG. Indien u nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van uw persoonsgegevens en deze passende waarborgen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@theretrofamily.nl.

Cookies

Via onze website verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn tekstbestanden die op jouw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om bijvoorbeeld het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. Zo maken wij op onze website gebruik van functionele en analytische cookies om te zorgen dat onze website goed werkt en de effectiviteit daarvan te kunnen meten, maar ook van bijvoorbeeld marketingcookies. Wij hoeven geen toestemming te vragen voor het gebruik van functionele en analytische cookies die weinig impact hebben op jou als websitebezoeker. Voor het gebruik van andere cookies vragen wij altijd jouw voorafgaande toestemming. Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookieverklaring https://www.theretrofamily.nl/Informatie/Algemeen/Cookiebeleid/.
Wij gebruiken in dit kader ook cookies van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij dus uw voorafgaande toestemming.
U kunt er ook voor kiezen om cookies te weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Dit kan er overigens wel voor zorgen dat u geen optimaal gebruikmaakt van de website en dat sommige functionaliteiten niet naar behoren werken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de diverse maatregelen. Zo wordt de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord, en maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Uw rechten

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens geniet je het recht om bepaalde verzoeken bij ons in te dienen. Zo kan je ons verzoeken om:
 • inzage in jouw persoonsgegevens te verkrijgen die door ons worden verwerkt;
 • jouw (onjuiste of onvolledige) persoonsgegevens die door ons worden verwerkt te laten corrigeren of aan te vullen;
 • de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken, indien:
 • je de juistheid van deze persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om die juistheid te verifiëren;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar je je verzet tegen de verwijdering van deze persoonsgegevens;
 • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar jij deze persoonsgegevens nodig hebt voor de afhandeling van juridische claims;
 • je bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking die is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van ons of een andere partij en in afwachting bent van onze reactie in dat kader;
 • jouw persoonsgegevens te verwijderen, indien:
 • deze persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn;
 • je jouw toestemming intrekt (en de verwerking niet op een andere grondslag wordt gebaseerd);
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden verwijderd op grond van een wettelijke verplichting daartoe.
 • de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen of deze over te laten dragen aan een andere partij voor zover deze gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming daartoe of op basis van een overeenkomst met jou, en wij deze gegevens geautomatiseerd verwerken;
 • jouw bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigd belangen daartoe.
Via jouw persoonlijke account kun je zelf jouw persoonlijke gegevens inzien en bewerken. Als je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, of als je een kopie van jouw persoonsgegevens wil of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je ook rechtstreeks contact met ons opnemen via info@theretrofamily.nl.Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen jouw identiteit te bevestigen voordat wij jouw verzoek in behandeling nemen.
Wij zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst daarvan op jouw verzoek reageren. Bij een groot aantal verzoeken of vanwege de complexiteit daarvan kunnen we deze termijn mogelijk met twee maanden verlengen. Ook daarover zullen we je informeren.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen wijzigingen ook apart aankondigen via e-mail.

Contactgegevens

The Retro Family B.V.
Beechavenue 12,
1119PT Schiphol-Rijk
e. info@theretrofamily.nl
t. 085-782 3772

Deze privacyverklaring is geüpdatet op 27-07-2023.